Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông…


Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, bị chia cắt bởi những dãy núi, rừng nhiệt đới và biển. Vì thế, ở đây không có những đồng bằng rộng lớn để trồng lúa, những thảo nguyên mênh mông để...
Trong khoảng từ thế kỉ VII đến X, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt, thường được gọi là các quốc gia...
Đề bàiĐiều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 45, 46 để trả lời.Lời giải chi tiết* Điều kiện tự nhiên:- Điều...
Đề bàiHãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào lược đồ sgk trang 47 để trả lời.Lời giải chi tiết* Kể tên các quốc...
Đề bàiĐiều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiSự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á thế kỉ X - XVIII được biểu hiện như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 47,...
Đề bàiLập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 10 trang 46, 47, 48...