Bài 8. Tế bào nhân thực


Đề bàiTrình bày cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngi.Lời giải chi tiết- Cấu trúc của bộ máy Gôngi: Bộ máy Gôngi là một chồng túi màng dẹp xếp cạnh nhau nhưng cái nọ tách biệt với cái...
Đề bàiTế bào nào trong cơ thể người nêu ra dưới đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?a) Tế bào hồng cầu.                        b) Tế bào bạch...
Đề bàiNêu cấu tạo và chức năng của ribôxôm.Lời giải chi tiếtCấu tạo ribôxôm là bào quan có kích thước rất bé (khoảng 20 — 30nm)không có màng bao bọc. Ribôxôm chứa khoảng 50% prôtêin và 50% rARN. Trong tế...
Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 ụm, được bao bọc bởi lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con (hình 8.1)....
Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với nhau. Người ta chia lưới nội chất thành 2 loại là lưới nội chất trơn và lưới...
Ribôxôm là một bào quan không có màng bao bọc (hình 8.1). Nó có cấu tạo gồm một số loại rARN và nhiều prôtêin khác nhau. Ribôxôm là bào quan chuyên tổng hợp prôtêin của tế bào. Số lượng ribôxôm...
Đề bàiMột nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm phá hủy nhân của tế bào trứng ếch thuộc loài A sau đó lấy nhân sinh dưỡng của loài B cấy vào. Sau nhiều lần thí nghiệm, ông đã nhận...
Đề bàiDựa vào hình 8.2 hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc vận chuyển một protein ra khỏi tế bào? Lời giải chi tiếtCác thành phần tham gia là:Mạng lưới nội chất hạt: Vận...
Đề bàiMô tả cấu trúc của nhân tế bào.Lời giải chi tiếtNhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5nm, được bao bọc bởi hai lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc...
Đề bàiNêu các chức năng của lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt.Lời giải chi tiết Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào tạo nên hệ thống các ống và xoang dẹp thông với...