Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)


1. Không bàoKhông bào là bào quan có một lớp màng bao bọc. Chức năng của không bào khác nhau tùy theo từng loài sinh vật và từng loại tế bào. Tế bào thực vật thường có một không bào...
Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật. Lục lạp có 2 lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt được gọi là tilacôit. Các tilacôit xếp...
Ti thể là một bào quan có 2 lớp màng bao bọc (hình 9.1). Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào trên đó có rất nhiều loại enzim hô hấp. Bên trong ti thể có...
Đề bàiTế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất?a) Tế bào biểu bìb) Tế bào hồng cầuc) Tế bào cơ timd) Tế bào xươngLời giải chi tiếtTế bào càng hoạt...
Đề bàiTại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?Lời giải chi tiếtLá cây có màu xanh là do trong lá cây có bào quan là lục...
Đề bàiTế bào cơ, tế bào hồng cầu và tế bào bạch cầu, tế bào thần kinh tế bào nào có nhiều lizôxôm nhất?Lời giải chi tiếtLizoxom có vai trò tiêu hủy các tế bào già, mảnh vỡ tế bào,...
Đề bàiTrình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.Lời giải chi tiếtCấu trúc của lục lạp: Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật, có lớp màng bao bọc. Bên trong lục lạp chứa chất nền...
Đề bàiNêu cấu trúc và chức năng của ti thể.Lời giải chi tiếtCấu trúc của ti thể: Ti thể có 2 lớp màng bao bọc. Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào, trên đó chứa...
Đề bàiNêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.Lời giải chi tiếtCấu trúc của lizôxôm: Lizôxôm là bào quan với một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thuỷ phân.Chức năng của lizôxôm: Phân huỷ các tế bào già, các...
Đề bàiNếu các chức năng của không bàoLời giải chi tiếtKhông bào là bào quan có một lớp màng bao bọc. Tế bào thực vật thường có không bào lớn, không bào có thể rất khác nhau tuỳ theo từng...