Bài 9. Thể tích của hình chóp đều


A. KIẾN THỨC CƠ BẢNCông thức tính thể tích :Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều caoV = \(\frac{1}{3}\) .S.hS: diện tích đáyh: chiều cao
Đề bàiThực hiện các bước vẽ hình chóp đều theo chiều mũi tên đã chỉ ra trên hình 128. Lời giải chi tiết
Đề bàiHình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thướca) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính...
Đề bàiTính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h130, h131).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính thể tích hình chóp theo công thức:   \(V = \frac{1}{3} .S.h\), trong đó \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.Lời giải...
Đề bàiS.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm \(H\), đi qua sáu đỉnh của đáy) \(HM = 12cm\)(h.133), chiều cao \(SH = 35cm\). Hãy tính:a)Diện tích đáy và...
Đề bàiTrong các miếng bìa ở hình 134, miếng bìa nào khi gấp và dán thì được một hình chóp đều?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào định nghĩa và tính chất của hình chóp đều.Lời giải chi tiếtHình...
Đề bàiTính diện tích toàn phần của:a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy \(a = 5cm\), cạnh bên \(b = 5cm,\;\sqrt{18,75}\approx 4,33 \) b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy \(a = 6cm\), cạnh bên \(b =...
Đề bàiTính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính diện tích xung quanh theo công thức: \(S_{xq} = p.d\), trong đó \(p\) là nửa chu vi đáy,...
Đề bàia) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137).(Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những...