Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu


Phân tích Bài ca chúc Tết thanh niên của Phan Bội Châu.BÀI LÀM   Trong những năm bị an trí ở Huế, thỉnh thoảng, Phau Bội Châu vẫn được bè bạn và bà con thân thuộc lui tới thăm viếng. Đặc...
   Thông qua lời tâm sự chân thành, bằng Bài ca chúc Tết thanh niên, Phan Bội Châu thiết tha kêu gọi thế hệ trẻ hãy từ bỏ lối sống tầm thường, quyết tâm tu dưỡng để đi theo con...
   Thông qua lời tâm sự chân thành, bằng Bài ca chúc Tết thanh niên, Phan Bội Châu thiết tha kêu gọi thế hệ trẻ hãy từ bỏ lối sống tầm thường, quyết tâm tu dưỡng để đi theo con...
    Trong tâm hồn và thơ văn, Phan Bội Châu đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam nhiều mến yêu, trân trọng:   "Ôi! Đáng kính thay thanh niên! Đáng sợ thay thanh niên!   Nếu ai nói rằng: Thanh...