Bài Tập 3 trang 74 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8


  Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) Thời gianSự kiện chính Phát xít Đức tấn công Ba LanNgày 3-9-1939  Phát xít Đức tấn công Liên XôNgày 7-12-1941  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giớiTháng 1-1942  Hồng quân Liên...

  Hãy hoàn thiện bảng sau về những sự kiện chính về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) 

  Thời gian

  Sự kiện chính

   

  Phát xít Đức tấn công Ba Lan

  Ngày 3-9-1939

   

   

  Phát xít Đức tấn công Liên Xô

  Ngày 7-12-1941

   

   

  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

  Tháng 1-1942

   

   

  Hồng quân Liên Xô tấn công ở Xta-lin-grát, tạ nên bước ngoặt, làm xoay chuyển cục diện của cuộc chiến tranh thế giới.

  Tháng 5-1953

   

   

  Liên quân Mĩ-Anh đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

  Ngày 9-5-1945

   

  Ngày 6 và 9-8-1945

   

   

  Nhật Bản đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  Hướng dẫn trả lời:

  Thời gian

  Sự kiện chính

   9-1939 đến 9-1940

  Phát xít Đức tấn công Ba Lan

  Ngày 3-9-1939

   Anh-Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

  22-6-1941

  Phát xít Đức tấn công Liên Xô

  Ngày 7-12-1941

  Nhật-Bản tấn công Hoa Kỳ ở Trân Châu Cảng

  Tháng 09/1940

  Quân I-ta-li-a tấn công Ai Cập. Chiến tranh lan rộng toàn thế giới

  Tháng 1-1942

  tại Oasinhtơn đã kí kết bản“Tuyên bố Liên hợp quốc” của 26 nước

   17-7-1942 đến 2-2-1953

  Hồng quân Liên Xô tấn công ở Xta-lin-grát, tạo nên bước ngoặt, làm xoay chuyển cục diện của cuộc chiến tranh thế giới.

  Tháng 5-1953

   

   6-6-1944

  Liên quân Mĩ-Anh đổ bộ vào miền Bắc nước Pháp, mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

  Ngày 9-5-1945

   

  Ngày 6 và 9-8-1945

  Mĩ ném bom xuống  Hiroshima Nhat Bản

   Ngày 15-8-1945

  Nhật Bản đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.