Bài tập 4 trang 83 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1