Các ngày trong tuần lễ


Đề bàiBài 1: Trong mỗi tuần lễ:a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,...................................b) Em được nghỉ các ngày:................................................Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên...