Các số 1, 2, 3


Đề bàiViết số vào ô trống (theo mẫu):Lời giải chi tiết BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiViết số hoặc vẽ số chấm tròn thích hợp:Lời giải chi tiết BaitapSachgiaokhoa.com