Câu 2 trang 157 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


  Bài 2. Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha \({\pi \over 4}\) so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này?A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng...

  Bài 2. Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha \({\pi \over 4}\) so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này?

  A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn giá trị cần để xảy ra cộng hưởng.

  B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.

  C. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng điện trở thuần của đoạn mạch.

  D. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha \({\pi \over 4}\) so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

  Giải

  Đoạn mạch RLC có \(u\) sớm pha \({\pi \over 4}\) so với \(i\), sử dụng công thức

  \(\tan \varphi = {{{Z_L} – {Z_C}} \over R} = \tan {\pi \over 4} = 1 \Rightarrow {Z_L} – {Z_C} = R.\)

  Chọn đáp án C.