Câu 2 trang 80 SGK Sinh học 10 Nâng cao


  Đề bàiPhân biệt đường phân với chu trình Crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.Lời giải chi tiếtPhân biệt đường phân với chu trình Crep: Các quá trìnhVị tríNguyên liệuSản phẩmNăng lượng Đường phânChất tế bàoGlucôzơAxit piruvic (C3H4O3)ATP và NADH Chu trình...

  Đề bài

  Phân biệt đường phân với chu trình Crep về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

  Lời giải chi tiết

  Phân biệt đường phân với chu trình Crep:

  Các quá trình

  Vị trí

  Nguyên liệu

  Sản phẩm

  Năng lượng

  Đường phân

  Chất tế bào

  Glucôzơ

  Axit piruvic (C3H4O3)

  ATP và NADH

  Chu trình Crep

  Chất nền của ti thể

  Axit piruvic

  Axêtyl- CoA và CO2

  ATP

  NADH và FADH2