Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình?

Trả lời:

Loading...

– Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định.

– Tên do con người đặt dùng để phân biệt các đại lượng khác nhau trong chương trình.

Cách đặt tên trong chương trình: 

+ Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau.

+ Tên không được trùng với từ khóa

+ Tên không được bắt đầu bằng chữ số và không được chứa kí tự trống

+ Tên phải ngắn gọn, dễ nhớ và dễ hiểu

Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên. Cho biết cách đặt tên trong chương trình?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm