Chứng minh tục ngữ là túi khôn của nhân dân ta

Đề bài: Chứng minh tục ngữ là túi khôn của nhân dân

Bài làm

Có thể nhận thấy được cũng chính trong đời sống, lao động học tập, ông cha ta  – những thế hệ đi trước họ quan sát cũng như có được những kinh nghiệm trong quá trình lao động và họ đã nhận thấy được các hiện tượng tự nhiên có quy luật nên cũng đã có nhiều đúc kết lại dưới dạng câu nói ngắn đơn giản. Thông qua thời gian, cũng chính nhờ sự sáng tạo của nhân dân gian ta thì chính những câu nói thường ngày đó đã được thể hiện rõ ràng, và cũng đã được bộc lộ dưới những câu từ vần điệu hay cả những âm sắc, ngắn gọn lại còn rất giàu hình ảnh và có tính biểu trưng cao mà người ta gợi là tục ngữ. Những câu tục ngữ được người đời ưu ái gọi là túi khôn của nhân dân ta.

Trong kho tàng văn học dân gian thì những câu tục ngữ luôn luôn được xem là túi khôn của nhân dân ta và giúp cho chúng ta có thể vận dụng trong đời sống hàng ngày. Trong những suy nghĩ cũng như vận dụng trong đời sống vận dụng chính trong suy nghĩ, lời ăn tiếng nói ở mọi lúc, mọi nơi. Câu tục ngữ dường như lời gợi ý, nó như một sự trợ giúp giúp chúng ta có thể định hướng được, giúp điều chỉnh hành động của chúng ta sao cho hợp lý nhất. Thực tế khi nói về tục ngữ dân gian Việt Nam ta thì lại được nhiều nhóm như tục ngữ về thiên nhiên, lao động sản xuất, những câu tục ngữ về con người xã hội… Không có một lĩnh vực nào trong cuộc sống lại không có những sự đúc kết kinh nghiệm của ông cha ta để lại. Những câu tục ngữ luôn luôn phản ánh chung về những kinh nghiệm, luân lí, công lí, cũng có khi là sự phê phán để mong muốn giúp cho con người chúng ta có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

>> Xem thêm:  Miêu tả loài thảo quả – sản vật của vùng cao

Các câu tục ngữ có mặt trong lao động, lí trí của con người dường như cũng lại đã được tôi luyện và giúp cho con người đã biết phân biệt cái tốt, điều xấu. Đồng thời cũng lại được ý thức được về thẩm mỹ. Có thể nhận thấy được chính những sáng tác dân gian truyền miệng sâu sắc và có cả những tư tưởng, quan điểm mà dân gian ta gửi gắm vào đó. Tất cả những điều đó như đã thể hiện được những suy nghĩ, những điều đúc kết lại mặc dù thời trước thì khoa học chưa phát triển mà con người đã có cái nhìn về thế giới quan dựa theo sự quan sát tinh tế mà đúc kế lại. Các bậc tiền nhân xưa còn lại nắm được những quy luật tự nhiên theo một chừng mực nhất đình mà cho đến ngày nay nhìn lại tất cả chúng ta phải nể phục người xưa.

Không những thể hiện được những quy luật của tự nhiên mà còn thể hiện được lói ứng nhân xử thế giữa người với người. Các câu tục ngữ như đã được rút ra từ sinh hoạt và nó xuất hiện mang lại những tính chất nhận xét, giải thích, khuyên răn, con người chúng ta theo một luân lí và thế giới quan cảm nhất định. Mà quan trọng hơn đến tận bây giờ khi chúng ta học hỏi theo những kinh nghiệm đó cũng lại hoàn toàn đúng. Nếu như người xưa thường mượn những lời lẽ thánh hiền hoặc của chính những bậc cao nhân đức cao vọng trọng để có thể khẳng định ý kiến, đề nghị của mình. Còn lúc đó thì những người dân lao động cũng không có sách vở, họ chỉ biết dựa vào sách vở để nói và những câu tục ngữ của người dân luôn luôn mang được sự đồng tình, vì đó cũng đồng nhất với những ý kiến tập thể chung đúc lại.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ về hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: Ngày tôi sống dậy là những ngày đẹp hơn tất cả. Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn

Chứng minh tục ngữ là túi khôn của nhân dân ta

Chứng minh tục ngữ là túi khôn của nhân dân

Các câu tục ngữ được cấu tạo nên bởi lí trí nhiều hơn là cảm xúc cũng là những lời khuyên chân thành, lời khuyên ngăn mang được sự sắc bén để con người ghi nhớ và không mắc phải có thể kể ra:

Bút sa gà chết

Có tật giật mình.

Những câu năm chữ:

Cơm treo, mèo nhịn đói

Việc bé, xé ra to.

Các câu tục ngữ nói trong các vấn đề thiên nhiên thì các câu tục ngữ luôn luôn thiên về các hiện tượng thường xuyên của tự nhiên như sự vận động của Trái đất. Hay đó chính là những hiện tượng của gió, của nắng mưa, bão táp và cả các hiện tượng xảy ra trong ngày, trong năm, trong tháng, trong mùa cũng được nhân dân quan sát và đúc kết ghi lại. Lấy ví dụ làm sáng tỏ ý này có các câu: Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt và soi chiếu câu này trong thực tế cứ vào tháng 7 hằng năm ở Bắc Bộ có những trận bão xảy ra. Và người ta nhận thấy được loài kiến như dự cảm được điều này mà thường bò lên cao để lũ lụt không bị cuốn trôi. Dựa vào hiện tượng này mà dân ta đã đúc kết thành kinh nghiệm để có thể dự báo, chuẩn bị trước về các hiện tượng lũ lụt không hay xảy ra tránh những mất mát lớn về người và của.

>> Xem thêm:  Cảm nhận về bài tùy bút ‘Sài Gòn tôi yêu’ của Minh Hương

Không chỉ sử dụng đơn thuần mà còn có rất nhiều câu tục ngữ cha ông ta đã ẩn những ý muốn nói sau ý nghĩa hàm ngôn. Qủa thật đây cũng chính là một sự tài tình của anh cha ta thể hiện được một sự trí tuệ uyên thâm của người xưa. Thông qua đây người ta có thể khẳng định tục ngữ chính là “túi khôn” của nhân dân là bởi vậy.

Minh Nguyệt