Đây mùa thu tới – Xuân Diệu


   Phân tích những cảm nhận tinh tế của Xuân Diệu trước thiên nhiên thể hiện trong bài Đây mùa thu tới.   DÀN BÀI   Các ý chính:   Giới thiệu khái quát về Xuân Diệu và bài thơ Đây mùa thu...
Bình giảng khổ thơ thứ hai trong Đây mùa thu tới của Xuân Diệu   BÀI LÀM   Nếu ví Đây mùa thu tới của Xuân Diệu là một bức tranh thu thì bốn khổ thơ có thể coi như bộ tứ...
Vì sao Hoài Thanh lại nói Xuân Diệu là “mới nhất trong các nhà thơ mới”. Nêu và phân tích những cái mới đó.NHỮNG Ý CHÍNH1. Vì sao Hoài Thanh lại nói Xuân Diệu “mới nhất trong các nhà thơ...
Gợi dẫn:1. Về tác giả (xem bài Vội vàng).2. Đây mùa thu tới thể hiện sự nhạy cảm và mới mẻ của hồn thơ Xuân Diệu. Bài thơ buồn nhưng có nhiều sự sống. Thiên nhiên đẹp và có hồn qua cảm...
   NHỮNG Ý CHÍNH● Vì sao Hoài Thanh lại nói Xuân Diệu “mới nhất trong các nhà thơ mới”? Cần trả lời theo lập luận sau đây:- Thế nào là “nhà thơ mới"? Đó là các nhà thơ hiện đại...
    "Thơ thơ" (1938) là tập thơ đầu trong sự nghiệp văn chương của Xuân Diệu, một thi sĩ tài hoa, phong tình trong phong trào "Thơ mới" (1932-1941). Những bài thơ viết về mùa thu của Xuân Diệu...
    Thơ ca cổ đã dành cho mùa thu một vị trí cực kì sang trọng và danh dự. "Thu hứng" của Đỗ Phủ, "Tì bà hành" của Bạch Cư Dị. "Thu vịnh", "Thu điếu", "Thu ẩm” của Nguyễn...
     Xuân Diệu (1916-1985) là nhà thơ tình, viết hay nhất và nhiều nhất trong thời đại chúng ta. Thi sĩ đã để lại trên 400 bài thơ tình,; là nhà thơ "mới nhất trong những nhà thơ mới"....