Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Trình bày đặc điểm của các pha sinh trưởng trong nuôi cấy không liên tục?Câu 2. Trình bày nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục?Lời giải chi tiếtCâu 1.  Quần thể vi...
Đề bàiCâu 1. Trình bày các hình thức sinh sản ở sinh vật nhân sơ?Câu 2. Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?Lời giải chi tiếtCâu 1.Phân đôi- Phân đôi là hình thức...
Đề bàiCâu 1. Ở vi khuẩn lactic, khi sinh trưởng trong điều kiện thích hợp nhất thì thời gian thế hệ (g) của chúng là 100 phút. Hỏi nếu một nhóm vi khuẩn lactic gồm 15 cá thể được nuôi...
Đề bàiCâu 1. Em hãy cho biết các hình thức bảo quản thực phẩm phổ biến hiện nayCâu 2. Trong các hình thức sinh sản ở VSV nhân thực, hình thức nào là sinh sản vô tính, hình thức nào...
Đề bàiCâu 1. Mô tả sự sinh sản phân đôi của vi khuẩn. Hình thức phân đôi ở vi khuẩn khác nguyên phân ở chỗ nào?Câu 2. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy...
Đề bàiCâu 1. Tại sao có thể nói ruột người là hệ thống nuôi cấy liên tục đối với vi sinh vật?Câu 2. Trình bày các hình thức sinh sản của sinh vật nhân thực?Lời giải chi tiếtCâu 1. Ruột là...
Đề bàiCâu 1. Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của VSV?Câu 2. Nêu các khái niệm: sinh trưởng, thời gian thế hệ, môi trường nuôi cấy không liên tục?Lời giải chi tiếtCâu 1. Đối với vi...
Đề bàiCâu 1. Nêu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến sinh trưởng cảu VSV?Câu 2. Vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh? Lời giải chi tiếtCâu 1....
Đề bàiCâu 1. Nêu ảnh hưởng của pH và ánh sáng đến sự sinh trưởng của VSV?Câu 2. Trong đường ruột của người có nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào nhưng tạì sao các vi sinh vật khu trú...