Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiCâu 1. Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài. Câu 2. Trình bày hình thái của virut?Lời giải chi tiếtCâu 1.-  Capsit chính là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit...
Đề bàiCâu 1. Nêu cấu tạo của virut?Câu 2. Em hãy phân biệt virut và vi khuẩn?Lời giải chi tiếtCâu 1. Tất cả các virut đều bao gồm hai thành phần cơ bản: lõi là axit nuclêic (tức hệ gen)...
Đề bàiCâu 1. Nêu ứng dụng của virut trong sản xuất chế phẩm sinh học?Cau 2. Trình bày các giai đoạn phát triển của HIV/AIDS?Lời giải chi tiếtCâu 1.  - Hiện nay, virut có vai trò quyết định trong việc...
Đề bàiCâu 1. Vì sao mỗi virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định?Câu 2. Nêu ứng dụng của virut trong nông nghiệp?Lời giải chi tiếtCâu 1. Để có thể tấn công vào một...
Đề bàiCâu 1. Nêu các biện pháp phòng ngừa HIV/AIDS?Câu 2. Có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Vì sao?Lời giải chi tiếtCâu 1. Hiện nay chưa có vacxin phòng HIV/AIDS...
Đề bàiCâu 1. Trình bày chu trình nhân lên của virut?Câu 2. Virut là gì? Virut được chia làm mấy loại?Lời giải chi tiếtCâu 1.  Chu trình nhân lên của virut trải qua 5 giai đoạn kế tiếp như sau:Hấp...
Đề bàiCâu 1. Thế nào là bệnh truyền nhiễm?điều kiện để vi sinh vật gây hại cho người?Câu 2. Virut ở thực vật lan truyền theo con đường nào?Lời giải chi tiếtCâu 1.- Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan...
Đề bàiCâu 1. Phân biệt chu trình sinh tan và chu trình tiềm tan.Câu 2.Virut kí sinh ở côn trùng lan truyền theo con đường nào?Lời giải chi tiếtCâu 1. Đặc điểm phân biệtChu trình sinh tanChu trình tiềm tan...
Đề bàiCâu 1. Thế nào là bệnh cơ hội và vi sinh vật cơ hôi?Câu 2. Nêu các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut?Lời giải chi tiếtCâu 1.- Ở điều kiện bình thường, một số vi sinh vật thường...
Đề bàiCâu 1. Nêu khái niệm, các con đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa HIV?Câu 2. Thế nào là miễn dịch đặc hiệu? miễn dịch đặc hiệu chia làm mấy loại?Lời giải chi tiếtCâu 1. - HIV là virut...