Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệm ( hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)Câu 1. Vi khuẩn có đường kính khoảng:A. 10nm-100nmB. 10µm -100µmC. 1nm -10nmD. 0,1µm - 1µmCâu 2. Vi khuẩn E.coli không có:A. Bao nhân với hai màng đơn vị. B....
Đề bàiI. Trắc nghiêm.( Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)Câu 1. Tế bào động vật và thực vật có kích thước khoảng:A. 10nm-100nmB. 10µm -100µmC. 1nm-10nmD. 1µm -10µmCâu 2. Ở vi khuẩn màng nhầy có tác dụng:A. Giảm ma...
Đề bàiI. Trắc nghiệm ( hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)Câu 1. Vỏ nhày bên ngoài thành tế bào vi khuẩn có vai tròA. Cản trở sự tiêu diệt của tế bào bạch cầuB. Tạo độ ẩm thích ứng...
Đề bàiI. Trắc nghiêm.( Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng)Câu 1: Nhóm nào dưới đây gồm những bào quan có ở cả tế bào thực vật và tế bào động vật?A. Ti thể, ribôxôm, không bào, lưới nội chất, bộ...
Đề bàiI. Trắc nghiệm (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Phương thức vận chuyển nào dưới đây được thực hiện dựa trên nguyên lí khuếch tán?A. Vận chuyển thụ độngB. Vận chuyển chủ độngC. Xuất bàoD. Nhập bàoCâu...