Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10


Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Đối với virut kí sinh trên vi sinh vật, quá trình xâm nhập của chúng vào tế bào chủ diễn ra như thế nào?A. Tùy trường hợp mà có thể bơm axit nuclêic hoặc vỏ capsit...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Trong cấu tạo của virut, thành phần nào có đóng vai trò then chốt, quyết định đặc điểm của các thành phần còn lại?A. Vỏ ngoài            B. Axit nuclêicC. Vỏ capsit           D. LipitCâu 2: Đơn vị cấu...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1 Trong sản xuất các chế phẩm sinh học, loại tế bào nhận nào được sử dụng phổ biến nhất?A. Nấm mốc           B. Nấm menC. Vi khuẩn E.coli          D. Vi khuẩn lacticCâu 2: Trước đây, khi công...
Đề bàiI. Trắc nghiệmCâu 1: Phương thức lây truyền nào dưới đây không cùng nhóm với những phương thức lây truyền còn lại?A. Truyền qua sol khí bắn ra khi ho hoặc hắt hơiB. Truyền qua đường tiêu hóaC. Truyền qua...
Đề bàiCâu 1: Đặc điểm chủ yếu nào sau đây của virut mà người ta coi virut chỉ là một dạng sống?A. Không có cấu tạo tế bào.B. Cấu tạo bao gồm vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic.C. Trong tế...