Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 5 – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10


  Đề bàiI. Trắc nghiệm (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)Câu 1. Phương thức vận chuyển nào dưới đây được thực hiện dựa trên nguyên lí khuếch tán?A. Vận chuyển thụ độngB. Vận chuyển chủ độngC. Xuất bàoD. Nhập bàoCâu 2. Việc uống rượu thường xuyên sẽ gây áp lực...

  Đề bài

  I. Trắc nghiệm (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

  Câu 1. Phương thức vận chuyển nào dưới đây được thực hiện dựa trên nguyên lí khuếch tán?

  A. Vận chuyển thụ động

  B. Vận chuyển chủ động

  C. Xuất bào

  D. Nhập bào

  Câu 2. Việc uống rượu thường xuyên sẽ gây áp lực lớn lên hoạt động chức năng của loại tế bào nào dưới đây?

  A. Tế bào da                  B. Tế bào gan

  C. Tế bào tim                D. Tế bào cơ

  Câu 3. Ở lục lạp, các túi dẹp (tilacôit) là đơn vị cấu thành nên

  A. lớp màng trong.           B. ADN.

  C. grana.                            D. strôma

  Câu 4. Trong tế bào nhân thực, không bào được tạo ra từ

  A. trung thể và ti thể.

  B. hệ thống lưới nội chất và khung xương tế bào.

  C. hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

  D. thành tế bào và màng sinh chất

  Câu 5. Ở người, quá trình tái hấp thu glucôzơ tại ống thận là một trong những hình thức

  A. vận chuyển chủ động. 

  B. vận chuyển thụ động.

  C. xuất bào.     

  D. nhập bào.

  Câu 6. Perôxixôm được hình thành từ bào quan nào?

  A. Không bào          

  B. Lưới nội chất

  C. Ti thể         

  D. Bộ máy Gôngi

  II. Tự luận

  Câu 1.

  a. Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn.

  b. Trình bày cấu tạo và chức năng của lục lạp ở tế bào thực vật?

  Câu 2. Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng sinh chất? phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ đông?

  Lời giải chi tiết

  I. Tự luận

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  A

  B

  C

  C

  A

  B

  II. Trắc nghiệm

  Câu 1:

  a.

   Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Sinh học 10

  b.

  Cấu tạo

  – Lục lạp là bào quan chỉ có ở thực vật

  – Được bao bọc bởi lớp màng kép trơn nhẵn, có cấu tạo giống màng ính chất

  – Bên trong lục lạp là chất nền

  – Grana gồm nhiều tilacoit là các túi dẹt. Trên màng tilacoit chứa nhiều diệp lục và enzim quang hợp. Các grana nối với nhau bằng hệ thống màng

  – Trong chất nền có chứa riboxom và AND

  Chức năng: lục lạp chứa nhiều diệp lục có khẩ năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học và giải phóng oxi thông qua quang hợp

  Câu 2:

  – Vận chuyển thụ động là vận chuyển các chất qua màng tế bào mà không cần tiêu tốn năng lượng

  – Vận chuyển chủ động là vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao đòi hỏi tiêu tốn năng lượng

  * Phân biệt

  – Giống nhau: đều là phương thức vận chuyển các chất qua màng

  – Khác nhau

  Vận chuyển thụ động

  Vận chuyển chủ động

  Không tiêu tốn năng lượng

  Các chất khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

  Các chất tan có thể khuếch tán qua màng sih chất trực tiếp qua lớp photpholipit kép hoặc qua kênh protein xuyên màng tế bào

  Tiêu tốn năng lượng

  Các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao( ngược dốc nồng độ)

  Giúp tế bào lấy được các chất cần thiết  ở môi trường khi nồng độ chat này thấp hơn so với ở bên trong tế bào

   BaitapSachgiaokhoa.com