Dịch vụ nào của internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin

Dịch vụ nào của internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin

Trả lời:

Dịch vụ "Tổ chức và khai thác thông tin trên web" của Internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin. Trên dịch vụ đó người dùng có thể dễ dàng truy cập các trang web khác nhau để xem thông tin.

Xem thêm:  Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng Lan và Wan?