Độ dài đoạn thẳng


Đề bài1. Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn?2. Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);3. Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:Lời giải chi tiết1.a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD...