Đọc thêm: Âm mưu và ái tình – Sile


Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng! để làm nổi rõ tính kịch và tư tưởng của Sile trong vở Âm mưu và tình yêu.BÀI LÀM   Như một người hấp hối yêu cuộc đời mình...