Em hiểu thế nào về câu nói internet là mạng của các mạng máy tính?

Trả lời:

Loading...

Internet là mạng của các nhà mạng máy tính bời vì các máy tính cá nhân để kết nối được với Internet cần phải đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet. Hơn nữa các máy tính này cần phải có các thiết bị mạng (môđem, đường kết nối riêng, đường truyền ADSL,…) để nối với các mạng LAN, WAN và kết nối vào hệ thống mạng của các nhà cung cấp dịch vụ, rồi từ đó kết nối với Internet.

Em hiểu thế nào về câu nói internet là mạng của các mạng máy tính?
5 (100%) 480 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm