Em hiểu www là gì?

Em hiểu www là gì?

Trả lời:

WWW – World Wide Web là hệ thống các webside trên Internet, là một mạng lưới thông tin đa dạng, khổng lồ toàn cầu.

>> Xem thêm:  Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif