Giải thích câu tục ngữ Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.”​

Bài làm

Từ xưa cho đến nay thì dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, cũng như luôn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Có rất nhiều câu tục ngữ, ca dao diễn đạt tình nghĩa tha thiết này của người đời xưa, trong đó không thể không nói đến câu:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.”​

Thực sự người đọc cũng cảm nhận thấy được chính những hình ảnh trong câu ca dao thật dễ hiểu thế nhưng ý nghĩa của nó thì thật là sâu sắc biết bao nhiêu. Đầu tiên ta phải hiểu được câu trên có ý nghĩa gì và những hình ảnh trong câu ca dao trên là gì? “Nhiễu điều” được hiểu đó chính là tấm vải đỏ, bên cạnh đó còn là “giá gương” cũng lại chính là giá đỡ tấm gương. Có thể nhận thấy được cũng chính hình ảnh “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” giúp cho người đọc có thể hiểu theo nghĩa đen là tấm vải đỏ che phủ, và tấm vải này nó dường như cũng đã lại giữ cho sạch và làm đẹp cho chính giá gương nữa. Thực sự chính với hai từ “phủ lấy” mà các bậc tiền nhân xưa đã dùng thì đã có thể thể hiện được một sự gắn bó không thể tách rời được. Chính hình ảnh đó dường như cũng lại còn gợi lên nghĩa bóng đó là sự yêu thương, gợi lên được một sự đùm bọc, che chở. Người ta đã dùng nghĩa bóng đó để như nhắn nhủ được mọi mòi đó chính là khi ở trong cùng một cộng đồng dường như cũng lại phải cần phải biết yêu thương, đùm bọc và phải che chở cho nhau:

>> Xem thêm:  Phân tích bài thơ Nam quốc sơn hà cực hay và sâu sắc

“Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Có thể nhận thấy được đây cũng chính là một lời khuyên nhủ đậm đà tình nghĩa. Và cũng tại sao có thể thấy được tại sao người trong một nước phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau? Thực sư cũng chính trong tâm thức mỗi người Việt Nam lúc này đây dường như cũng đều tin các dân tộc trên đất nước ta dều chính là anh em. Có lẽ rằng khi con người cùng một nước và cùng lại có cùng chung một nguồn gốc lịch sử thì chắc chắn phải yêu thương nhau.

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương

Giải thích câu tục ngữ Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương

Khi mà mọi người trong cùng cộng đồng làng xã thì trong đời sống vật chất, tinh thần mỗi người cũng lại phải luôn luôn gắn bó với nhau. Chính họ dường như cũng lại rất cần đến sự quan tâm, những sự động viên giúp đỡ lẫn nhau và khi mà có ai gặp hoạn nạn thì không ai lại có thể nhận thấy được có thể sống lẻ loi trong xã hội mà dường như cũng lại phải hoà nhập vào cộng đồng. Khi con người yêu thương yêu và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn cũng lại sẽ khiến cho con người cảm nhận thấy được sống mới có ý nghĩa.

Thực sự cũng chính với tình cảm yêu thương đoàn kết thì mới có thể tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần. Tất cả  những điều này dường như cũng lại sẽ giúp con người vượt qua bao khó khăn để có thể chiến thắng kẻ thù và thiên tai nữa để đến với mục đích cuối cùng đó chính là có thể đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong lịch sử có biết bao nhiêu cuộc xăm lăng của kẻ thù và nếu như không có sự đoàn kết, không có sự tương trợ lẫn nhau thì không bao giờ đất nước ta có được tự do như ngày hôm nay. Có biết bao nhiêu năm miền Trung bị chịu lũ lụt như vậy nếu như đồng bào ta không nhường cơm sẻ áo thì liệu đồng bào miền Trung có thể khắc phục được hậu quả của lũ gây ra không? Thực sự trong cuộc sống thì tình yêu thương, sự cảm thông và tình thần tương thân tương ái của mỗi người cũng vô cùng quan trọng. Không chỉ vậy mà sự yêu thương cũng như sự đùm bọc lẫn nhau là biểu hiện sự đoàn kết dân tộc. Trong cuộc sống thì mỗi người cần phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó để cho đất nước ngày càng phát triển hơn.

>> Xem thêm:  Dàn ý nghị luận xã hội: Về vấn đề rác thải

Thực sự chính ý nghĩa của câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” dường như cũng đã trở thành một lời dạy đúng đắn đến muôn đời. Bởi nó cũng chính là một bài học đã đúc kết bằng tâm huyết của người xưa. Mỗi người cũng hãy luôn biết phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta.

Minh Nguyệt