Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

– Văn bản

– Hình ảnh

– Ảnh động

– Âm thanh

– Phim (đoạn phim)

– Các tương tác.

Xem thêm:  Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu