Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện

Trả lời:

Loading...

Các dạng thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gòm:

– Văn bản

– Hình ảnh

– Ảnh động

– Âm thanh

– Phim (đoạn phim)

– Các tương tác.

Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • các thành phần chính của đa phương tiện