Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu

Trả lời:

Loading...

Các bước để chèn hình ảnh vào một trang chiếu của PowerPoint:

 1. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào;

 2. Chọn lệnh Insert ⟶ Picture ⟶  From File. Hộp thoại Insert Picture xuất hiện. Xử lí hộp thoại

 3. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh trong ô Look in;

 4. Nháy chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert.

Hãy nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu
5 (99.1%) 488 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • em hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào Trang chieu
  • Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu Tin học lớp 9