Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu

Hãy nêu các bước cơ bản để tạo một bài trình chiếu bằng phần mềm trình chiếu

Trả lời:

Các bước thực hiện

 1. Chuẩn bị nội dung cho bài trình chiếu;

 2. Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu;

 3. Nhập và định dạng nội dung văn bản;

 4. Thêm các hình ảnh minh họa;

 5. Tạo các hiệu ứng động

 6. Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài chiều.

>> Xem thêm:  Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet