Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

Trả lời:

Để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet, cần phải đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để họ hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.

Xem thêm:  Để có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử, trước hết chúng ta cần phải làm gì?