Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet

Trả lời:

Để máy tính của em có thể kết nối được với mạng Internet, cần phải đăng kí với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để họ hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập Internet.

>> Xem thêm:  Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?