Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)


Đề bài1. Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:Lớp3A3B3C3DSố học sinh giỏi18132515Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh...