Dàn ý văn lớp 11 Archive

Dàn ý bài bình luận về ý kiến sau: “Chỉ có vào Đại học thì cuộc đời mới có tương lai”

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận về ý kiến sau: "Chỉ có vào Đại học thì cuộc đời mới có tương lai" Mở bài:  Trong xã hội hiện nay khi đất nước ngày càng phát triển, con người ngày càng có nhiều lựa chọn

Dàn ý bài nghị luận về nghị lực sống của con người trong xã hội hiện nay

Đề bài:  Em hãy lập dàn ý nghị luận về nghị lực sống của con người trong xã hội hiện nay Mở bài: Nghị lực sống là một trong những phẩm chất đạo đức, đáng quý quan trọng của con người trong xã hội hiện nay, phẩm

Dàn ý bài bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn. Mở bài: + Trong cuộc sống chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi không chỉ

Dàn ý bài nghị luận xã hội về phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bài văn nghị luận xã hội về phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường Mở bài: Phòng chống tệ nạn xã hội là việc làm cần thiết và quan trọng của mỗi cá nhân, quốc gia và nhiều

Dàn ý bài giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ Thương người như thể thương thân Mở bài: Dân tộc Việt Nam có rất nhiều những câu ca dao, tục ngữ hay nổi tiếng, trong đó  tình yêu thương con người luôn được đề cao và thể hiện những truyền

Dàn ý bài nghị luận xã hội về vấn đề an toàn giao thông trong xã hội

Đề bài:  Em hãy lập dàn ý Nghị luận xã hội về vấn đề an toàn giao thông trong xã hội Mở bài: + Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, vấn đề đi lại của con người ngày càng được chú trọng, các phương

Dàn ý bài phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen

Đề bài: Em hãy lập dàn ý phân tích bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác của Ăng Ghen Mở bài: Ăng ghen là nhà triết học nổi tiếng, là nhà chính trị xuất sắc, ông hoạt động trong lĩnh vực cách mạng của phong

Dàn ý bài nêu quan điểm của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay

Đề bài:  Em hãy lập dàn ý nêu quan điểm của em về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay Mở bài: Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng phải chạy theo những xu hướng phát triển của

Dàn ý bài mô tả tâm trạng tác giả qua hai khổ cuối bài “Tràng giang”

Đề bài: Em hãy lập dàn ý mô tả tâm trạng tác giả qua hai khổ cuối bài "Tràng giang" Mở bài: Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, ông có rất nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng, trong đó bài

Dàn ý bài để phân tích khổ thơ đầu của bài Vội vàng

Đề bài: Em hãy Lập dàn ý để phân tích khổ thơ đầu của bài Vội vàng Mở bài: Vội Vàng là bài thơ hay của Xuân Diệu, ngay trong khổ thơ đầu đã nói đến không gian, thời gian của mùa xuân đất trời, ở đó