Cảm xúc về mùa xuân

Cảm xúc về mùa xuân – Bài 1 Sau khi đông qua đi thì mùa xuân lại đến. Trên trời, từng đàn én chao lượn trên nền trời xanh thẳm, báo hiệu mùa xuân đã về. Không như mùa đông…