Tin học lớp 6 Archive

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản. Lời giải: Sự giống nhau và khác nhau về chức năng cúa phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo vãn bản: – Sự giống nhau:

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste. Lời giải: Tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste: * Lệnh Copy: dùng để sao chép phần văn bản đã có sang một vị trí khác có cùng nội dung; * Lệnh Cut: dùng để di

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào? Lời giải: Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và đối tượng khác trên

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì?

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì? Lời giải: Đưa con trỏ chuột về đoạn văn bản đó sau đó nhìn trên thanh cộng cụ hiển thì font tên là gì  Như hình trên đang hiển thị font Verdana

Nêu các cách định dạng kí tự mà em biết?

Nêu các cách định dạng kí tự mà em biết? Lời giải: – Định dạng phông chữ. – Định dạng cỡ chữ. – Định dạng kiểu chữ. – Định dạng màu chữ.

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không ? Em có nên dùng nhiều phông chữ khác nhau trong một đoạn văn bản không? Theo em thì tại sao?

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không? Em có nên dùng nhiều phông chữ khác nhau trong một đoạn văn bản không? Theo em thì tại sao? Lời giải:  Em có thể định

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không? Lời giải: Khi thực hiện lệnh định dạng một đoạn văn bản, chúng ta không cần chọn cả đoạn văn bản này mà chỉ cần

Muốn thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?

Muốn thụt lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào? Lời giải: – Đầu tiên bôi đoạn văn bản cần thụt lề cho dòng đầu tiên. – Sau đó  bấm vào phần “Page Layout” rồi bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản? Lời giải: Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số: * Khoảng cách đến đoạn văn trên. *

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?

Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không? Lời giải: Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định