Tin học lớp 7 Archive

Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng. Trả lời: Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: Bảng điểm học sinh – Bảng lương cán bộ và công nhân viên – Bảng doanh thu bán hàng – Hoá đơn mua

Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.

Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính. Trả lời: Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel,…Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau: –  Màn hình làm việc đều có dạng

Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính? Trả lời:  Màn hình Excel có những đặc trưng cùa một chương trình bảng tính: –  Trang tính: Là miền làm việc chính của bảng tính (gồm các cột, hàng, ô);

Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính?

Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính? Trả lời: + Nhập dữ liệu:   – Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím.  – Thao tác

Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?

Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác? Trả lời: Sự khác biệt giừa ô tính đang được kích hoạt với các ô tính khác: –  Ô tính được kích hoạt có đường viền đen bao quanh; –  Các

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính? Lời giải:  Các thành phần chính của trang tính bao gồm: – Hàng – Hộp tên  – Cột  – Ô tính – Khối  – Thanh công thức

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì?

Thành công thức excel có vai trò đặc biệt gì? Lời giải:   Thành công thức excel có vai trò đặc biệt là cho biết nội dung của ô được chọn.

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó ?

Biết rằng trên trang tính chỉ có một ô được kích hoạt. Giả sử ta chon một khối. Ô tính nào được kích hoạt trong các ô của khối đó? Lời giải:  Biết rằng trên trang tính chỉ có 1 ô được kích hoạt. Giả sử ta

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính.

Hãy nêu một vài ví dụ về những kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính. Lời giải:  Kiểu dữ liệu có thể nhập vào trang tính là:     Dữ liệu số: 1,2,3,4…     Dữ liệu kí tự: "a","b","tinhoc"…

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác?

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác? Lời giải:  Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác