Tin học lớp 8 Archive

Thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8

Thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 Quyển sách là một loại đồ dùng học tập vô cùng cần thiết, quan trọng đối với mỗi lứa tuổi học sinh, có lẽ quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 là quyển

Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô bốt sau khi thực hiện xong chương trình. Em hãy bổ sung 2 lệnh để rô bốt quay lại vị trí ban đầu

Trong ví dụ về rô bốt, nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không? Hãy xác định vị trí mới của rô bốt sau khi thực hiện xong chương trình.

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.  Trả lời: Máy tính thực chất chỉ là một thiết bị điện tử vô tri vô giác. Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy? Trả lời: Tuy ngôn ngữ máy cũng là một loại ngôn ngữ lập trình nhưng ở đây chúng ta hiểu ngôn ngữ lập

Chương trình dịch làm gì?

Chương trình dịch làm gì? Trả lời: Chương trình dịch dùng để dịch cách chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác nhằm thực hiện trên máy tính ra ngôn ngữ máy. Chương trình dịch chuyển đổi các dòng lệnh được soạn thảo thành tệp có thể

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia

Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia. Trả lời: Ví dụ hai kiểu dữ liệu và một phép toán có

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào?

Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào? Lời giải:  Dãy chữ số 2010 có thể thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương trình dịch Turbo Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: Writeln(‘5+20=’,’20+5′); và Writeln(‘5+20=’,20+5);

Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5); Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao? Writeln('100'); và Writeln(100); Lời giải:  Lệnh Writeln('5+20=','20+5'); in ra màn hình hai xâu ký tự '5+20' và '20+5' liền nhau: 5+20

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau: Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau: a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần. b) Tính tổng của các phân tử lớn hơn 0 trong dãy sô n cho trước. c) Tìm số các số có giá trị

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không. Lời giải:  B1: nhập 3 số dương a,b,c B2: nếu a+b <= c, chuyển đến