Luyện tập chung trang 147 SGK Toán 1


Đề bài1. Viết các số:a) Từ 15 đến 25........................................................b) Từ 69 đến 79........................................................2. Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.3. Điền dấu  <, >, = thích hợp vào chỗ trống:a) 72......76              ...