Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 1


Đề bài1. Số?2. Đặt tính rồi tính:36 + 12                               84 + 11                          46...