Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


A. Chuẩn bị:1. Xác định chủ đề: một mặt hay toàn bộ quá trình dạy học môn Ngữ văn2. Xác định mục đích: để nắm thực trạng hay để đổi mới phương pháp dạy học.3. Xác định đối tượng trả...
Lời giải chi tiết1. Giả sử anh (chị) phải tiến hành một cuộc phỏng vấn hoặc trả lời phỏng vấn về việc giảng dạy và học tập môn Ngữ văn ở trường THPT.Trả lời:   Hãy lần lượt thực hiện các...