Luyện tập thao tác lập luận bình luận


Lời giải chi tiết1. Viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, với đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch".   Gợi ý:a) Bài...
Câu 1:a) Xác định: - Vì khi tham gia diễn đàn cần phát biểu ý kiến của riêng mình vào trong diễn đàn - viết bài bình luận.b) Lựa chọn nội dung bình luận:+ Chống nói tục.+ Lựa lời mà...