Luyện tập trang 113 SGK Toán 1


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:13 - 3 =             14 - 2 =             10 + 6 =             19 - 9 =11 - 1 =   ...