Luyện tập trang 121 SGK Toán 1


Đề bài1. Trong vườn có 12 cây chuối, bố trồng thêm 3  cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?Tóm tắt:Có          :....câyThêm      :....câyCó tất cả  :....cây?2. Trên tường có 14 bức...