Luyện tập trang 130 SGK Toán 1


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:40 + 20                       10 + 70                       60 + 2030 + 30    ...