Luyện tập trang 156 SGK Toán 1


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:47 + 22                     40 + 22                   12 + 451 + 35          ...