Luyện tập trang 156 SGK Toán 3


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:2. Hình chữ nhật ABCD có chiều  rộng bằng 3cm, chiều dài gấp đôi chiều  rộng. tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.          3. Nêu bài toán rồi...