Luyện tập trang 55 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:1 + 2 =                    1 + 1 =                    1 + 2 =                 ...