Luyện tập trang 80 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:8 + 1 =           7 + 2 =            6 + 3 =              5 + 4 =1 + 8 =         ...