Luyện tập trang 85 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:a) 10 - 2 =           10 - 4 =            10 - 3 =         10 - 7 =           10 - 5 =10 -...