Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị…


Xem thêm: Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận - đầy đủ nhất tại đâyI. Luyện tập trên lớpCâu 1:a) Trong bài văn nghị luận có lúc cần vận dụng...
Lời giải chi tiếtI. HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP TRÊN LỚP1. Vận dụng các kiến thức đã học từ lớp 8, hãy trả lời các câu hỏi:a. Vì sao trong một bài văn nghị luận, chúng ta có những lúc cần...