Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động

Trả lời:

Loading...

– Ảnh tĩnh là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung nào đó.

– Ảnh động là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh tĩnh trong khoảng thời gian ngắn.

– Khác nhau: Ảnh tĩnh thể hiện cố định một nội dung nào đó, còn ảnh động là sự kết hợp của nhiều ảnh tĩnh khác nhau ở một vài chi tiết được thể hiện theo thứ tự thích hợp tạo thành ảnh động sẽ tạo cho mắt người cảm giác các chi tiết trên ảnh chuyển động

Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
3 (60%) 1 đánh giá
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • phan biet anh tinh va anh dong
  • nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
  • phân biệt ảnh tĩnh và ảnh động