Nghĩa của câu (tiếp theo)


Bài tập 1   Nghĩa sự việc và tình thái trong các câu:a)                 - Nghĩa sự việc: Tả lại thời tiết ở hai nơi khác nhau như thế nào qua hình ảnh “nắng”- Nghĩa tình thái: (chắc) Phỏng đoán với độ tin...
Lời giải chi tiết1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:a) Ngoài này nắng đỏ cành cam   Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa.(Tố Hữu - Tiếng hát sang xuân)b) Tấm ảnh chụp hai...